Per 1 januari 2016 is de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Dit levert EIA-aanvragers een nettovoordeel op van ongeveer 14 procent!